Reglaments
Šķīrējtiesas atruna
Šķīrējtiesneši
Tiesvedības maksa
Tiesnešu honorārs
Mediācija

Alternatīvs strīdu risināšanas paņēmiens- mediācija

Var būt nemaz negribi strīdēties,
bet tikai gribi, lai tevi sadzird ...
un tad atrisinājums būs rokā!

Mediācija ir konfliktu risināšanas process komunikācijas ceļā, kurā abas puses tiek atbalstītas, lai tās noslēgumā justos kā uzvarētājas un lai tās savu konfliktu risinātu pašas. Mediācijas procesu vada – mediators, nepieciešamības gadījumā piesaistot speciālistus.
Mediācija koncentrējas uz interesēm, kas slēpjas aiz pušu ieņemtajām pozīcijām, tādejādi paplašinot konflikta risinājumu iespējas. Mediācijas process beidzas ar juridiski saistošu vienošanos.

Sīkāka informācija pie Šķīrējtiesas tiesas priekšsēdētājas, zvērinātas advokātes, sertificētas mediatores (sertifikāta Nr.14/5) Viktorijas Porteres, tālr. 29221053, viktorija.portere@gmail.com

Papildus informāciju par mediācijas procesu var iegūt zemāk norādītajās mājas lapās.
www.in-mediation.eu/lv
www.mediacija.lv
www.portere.lv
LVENRU