Reglaments
Šķīrējtiesas atruna
Šķīrējtiesneši
Tiesvedības maksa
Tiesnešu honorārs
Adrese un Rekvizīti
Mediācija
Adrese un Rekvizīti

Rekvizīti:
Saistību šķīrējtiesa
Reģ.Nr. 40003741242
Juridiskā adrese: Ikšķile, Ikšķiles novads, Jāņu iela 4, LV 5052
Saistību šķīrējtiesas priekšsēdētāja Viktorija Portere
Tālr.29221053
e-pasts Viktorija.Portere@gmail.com


Bankas rekvizīti:
Biedrība Apvienība I.K.P.
reģ.Nr. 40008242131
Juridiskā adrese: Ikšķile, Ikšķiles novads, Jāņu iela 4, LV 5052
A/S "Swedbank"
kods: HABALV2X
konts : LV80HABA0551040705694

LVENRU