Reglaments
Šķīrējtiesas atruna
Šķīrējtiesneši
Tiesvedības maksa
Tiesnešu honorārs
Adrese un Rekvizīti
Mediācija
Tiesnešu honorārs
Viena šķīrējtiesneša honorārs par lietas izskatīšanu šķīrējtiesā

Prasības summa EUR                            Šķīrējtiesas tiesneša honorārs EUR

līdz EUR 1425.00                                          10% no prasības summas, bet ne mazāk kā EUR 71.14 
no EUR 1426.00 līdz EUR 7114.00                 EUR 356.00
no EUR 7115.00 līdz EUR 28457.00               EUR 711.00
no EUR 28458.00 līdz EUR 142287.00           EUR 996.00
no EUR 142288.00 līdz EUR 711436.00         EUR 1423.00
no EUR 711437.00 līdz EUR 1422872.00       EUR 2134.00
virs EUR 1422873.00   EUR 2846.00

par citām prasībām, kam nav mantiska rakstura vai kas nav jānovērtē              EUR 142.00

Viena šķīrējtiesneša honorārs par lietas izskatīšanu, ja piedalās 3 tiesneši


Prasības summa EUR                                Šķīrējtiesas tiesneša honorārs EUR

līdz EUR 1425.00                                             5% no prasības summas, bet ne mazāk kā EUR 28.00
no EUR 1426.00 līdz EUR 7114.00                   EUR 142.00
no EUR 7115.00 līdz EUR 28457.00                 EUR 285.00
no EUR 28458.00 līdz EUR 142287.00             EUR 426.00
no EUR 142288.00 līdz EUR 711436.00           EUR 711.44
no EUR 711437.00 līdz EUR 1422872.00         EUR 1138.00
virs EUR 1422873.00                                       EUR 1707.00

par citām prasībām , kam nav mantiska rakstura vai kas nav jānovērtē    EUR 71.00LVENRU