Reglaments
Šķīrējtiesas atruna
Šķīrējtiesneši
Tiesvedības maksa
Tiesnešu honorārs
Adrese un Rekvizīti
Mediācija
Tiesvedības maksa

Prasības summa (latos)                             Tiesvedības maksa (latos)

līdz EUR 1425.00                                    15 procenti no prasības summas                                                                  bet ne mazāk kā EUR 71.14
no EUR 1426.00 līdz EUR 7114.00            EUR 142.00 plus 2,5 procenti no prasības
                                                                summas, kas pārsniedz EUR 1425.00
no EUR 7115.00 līdz EUR 28457.00          EUR 285.00 plus 1,6 procenti no prasības
                                                               summas, kas pārsniedz EUR 7115.00
no EUR 28458.00 līdz EUR 142287.00      EUR 626.00 plus 1 procents no prasības
                                                                summas, kas pārsniedz EUR 28458.00
no EUR 142288.00 līdz EUR 711436.00   EUR 1764.00 plus 0,3 procenti no prasības
                                                             summas, kas pārsniedz EUR 142288.00
vairāk par EUR 711437.00                     EUR 3472.00 plus 0,05 procenti no prasības
                                                               summas, kas pārsniedz EUR 711436.00
par citām prasībām, kam nav mantiska rakstura vai kas nav jānovērtē  EUR 71.14

Ja procesā piedalās vairāki prasītāji un (vai) vairāki atbildētāji, tiesvedības maksa palielinās par katru papildu prasītāju vai atbildētāju.

.

LVENRU